نمایش دادن همه 2 نتیجه

کوپلینگ استیل هیدرولیک

کوپلینگ هیدرولیک استیل کوپلینگ هیدرولیک استیل به منظور یک اتصال سریع،قابل باز و بسته شدن در انواع خطوط سیالات مورد

کوپلینگ هیدرولیک

کوپلینگ هیدرولیک آهنی        کوپلینگ های هیدرولیک یا کوپلینگ اتصال سریع به منظور اتصال انواع خطوط سیالات مورد استفاده