نمایش دادن همه 4 نتیجه

سه راهی پنوماتیک T

سه راهی پنوماتیک T که با نام  Union Tee  هم شناخته می شود، جهت اتصال سه شیلنگ بکار می رود.

سه راهی پنوماتیک Y شکل

اتصال سه راهی پنوماتیک Y سه راهی پنوماتیک Y یکی از انواع اتصالات پنوماتیک است که برای تقسیم کردن مسیر

سه راهی پنوماتیک مینیاتوری

سه راهی پنوماتیک مینیاتوری نوعی اتصال لوله است که برای تقسیم جریان هوا در سیستم پنوماتیک به سه قسمت استفاده

سه راهی وسط رزوه

یک سه راهی وسط رزوه پنوماتیک نوعی اتصالات پنوماتیک است که برای انشعاب جریان هوا در سیستم های پنوماتیک استفاده