نمایش دادن همه 5 نتیجه

سرشیلنگی پرچی ( JIC ) پیچی

JIC Male 37° Seat

سرشیلنگی پرچی ( JIC ) پیچی نوعی از اتصالات هیدرولیک می باشد که با کونیک 37 درجه و دنباله صافی که

سرشیلنگی پرچی ( JIC ) دو مهره

JIC Female 37° Cone Double Hex

سرشیلنگی پرچی ( JIC ) دو مهره سرشیلنگی پرچی ( JIC ) دو مهره یکی از انواع اتصالات هیدورلیک می باشد که

سرشیلنگی پرچی ( JIC ) زانویی

90° JIC Female 37° Seat Compact

سرشیلنگی پرچی ( JIC ) زانویی ( ۹۰° JIC Female 37° Seat) یکی از انواع اتصالات هیدرولیک بوده که به

سرشیلنگی پرچی ( JIC ) مهره دار

 JIC Female 37° Seat

سرشیلنگی پرچی ( JIC ) مهره دار سرشیلنگی پرچی ( JIC ) مهره دار  یکی از انواع اتصالات هیدرولیک  است که

سرشیلنگی نیم خم پرچی ( JIC )

Half-bend rivet head (JIC)

اتصالات سرشیلنگی نیم خم پرچی ( JIC ) سرشیلنگی نیم خم پرچی ( JIC ) یکی از انواع اتصالات هیدرولیک